parisKlimatska konferencija UN-a održana je u Parizu do 30. studenog do 12. prosinca 2015. Konferencija je postigla svoj cilj za sklapanje globalnog sporazuma o klimatskim promjenama koji je bio prihvaćen aklamacijom od strane gotovo svih država. Sporazum će biti pravno obvezujući ako ga potpiše i  ratificira barem 55 zemalja koje su odgovorne za minimalno 55% emisije stakleničkih plinova, i to najkasnije do 21.travnja 2017. godine. Očekuje se da će stupiti na snagu 2020. godine.

Očekivani rezultat bio je ograničiti globalno zatopljenje do 2100.godine na ispod 2 stupnja. U prihvaćenoj verziji Pariškog sporazuma stoji da će zemlje nastojati ograničiti rast temperature na 1.5 stupnjeva Celzijusa. Prema znanstvenim pokazateljima, takav cilj zahtijevao bi nultu emisiju u drugoj polovici stoljeća.

Ipak, usprkos francuskoj odličnoj diplomaciji koja je doprinjela uspjehu ove konferencije, u finalnoj verziji Pariškog sporazuma nema detaljnog vremenskog plana ili specifičnih ciljeva pojedinih zemalja za smanjenje emisija. Trenutno ne postoje obvezujući sporazumi i provedbeni mehanizmi.

Francuska je bila zemlja model za delegate kao jedna od nekoliko razvijenih zemalja svijeta koja „dekarbonizira“ proizvodnje struje i energije iz fosilnih goriva. Od 2012.godine Francuska generira preko 90% struje iz izvora sa nultom emisijom CO2.

Dodatak: grafički prikaz klimatskih promjena