Grad Zagreb, Gradski ured za energetku, zaštitu okoliša i održivi razvoj bio je domaćin 7. Zagrebačkog energetskog tjedna koji se pod pokroviteljstvom Gradonačelnika grada Zagreba održao od 9-14.svibnja. Kao i svake godine, ovaj događaj je prilika da se okupe i afirmiraju različite ciljne grupe koje u okvirima svog rada doprinose provedbi održivog razvoja i očuvanju prirodnih resursa. Događaj je obilježilo više konferencija, stručnih skupova, predavanja i radionica koje se bave ključnim temama u području energetike i zaštite okoliša.

U stručnom dijelu Zagrebačkog energetskog tjedna održano je predavanje „Energetska učinkovitost u objektima javne namjene“ . Predavanje je bilo namijenjeno prvenstveno ravnateljima škola, vrtića, sportskih objekata i drugih ustanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave kao i onima koji odlučuju o investicijama u energetske projekte. Težište je stavljeno na povećanje energetske učinkovitosti kroz održiv, tehnološki napredniji i ekološki prihvatljiviji model infrastrukture za dobivanje električne i toplinske energije. U kontekstu institucija koje su sudjelovale, bitno je naglasiti i društvenu odgovornost i edukativni aspekt ulaganja u obnovljive izvore energije.

Na predavanju su predstavljene dvije simulacije izgradnje solarne elektrane na konkretnim primjerima OŠ Šestine iz Zagreba i OŠ Vladimir Nazor iz Pisarovine uz predloženo tehničko rješenje, projekciju ušteda i povrata investicije. Izgradnjom solarne centrale na školskom objektu u Šestinama ostvarila bi se ušteda od 86.000 kn/godišnje uz povrat investicije od 4,6 godina.

Simulacija na školskom i sportskom objektu u Pisarovini pokazala je da bi se izgradnjom solarne centrale i ugradnjom toplinske pumpe ostvarila ušteda od skoro 146.000 kn/godišnje uz povrat investicije od 6,7 godina. Samo kroz ova dva projekta osiguralo bi se smanjenje CO2 za skoro 100 tona godišnje.  Također su predstavljeni G-Solar fotonaponski moduli i ostala prateća oprema koja bi se koristila u ovim projektima. 

Predavanju su nazočili g. Davor Huška, pomoćnik ministra Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, predstavnici Ministarstva zašite okoliša i prirode, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji interes jamči angažiranost nadležnih institucija u budućim energetskim projektima. Vjerujemo da će se veća zainteresiranost škola, vrtića i drugih objekata javne namjene postići i većom informiranošću o mogućnostima uštede kroz ovakve investicije. Time bi se osigurala i bolja iskorištenost raspoloživih sredstava sufinanciranja koja do sada nisu bila adekvatno iskorištena.