Među temama interesantnim turističkom sektoru sve se češće spominju ulaganja u obnovljive izvore energije. Iznimno povoljni prirodni preduvjeti za iskorištavanje sunčeve energije, pozitivan trend primjene ekonomske osviještenosti pri kreiranju hotelskih brendova i raspoloživa financijska sredstva faktori su koji će odrediti investicije u sljedećih nekoliko godina, ponajviše na Jadranu.

Sporazum o partnerstvu iz 2014. godine Hrvatskoj je stavio na raspolaganje 10,676 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Njime su definirani programi kojima je Hrvatska pristupila ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020 kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014-2020. U

Prema Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine očekivana investicijska aktivnost u turizmu procjenjuje se na oko 7 milijardi eura i obuhvaća ulaganja u izgradnju novih hotela, rekonstrukciju postojećih, ulaganja u male obiteljske hotele i pansione, kampove, luke i ostalu turističku infrastrukturu. .

Turistički kongres u Makarskoj 29. travnja prilika je za vlasnike tvrtki, hotela i drugih turističkih objekata na Jadranu da se upoznaju detaljnije sa G-Solar proizvodima i tehnologijom kontrole kvalitete kojom se jamče maksimalni učinci i dug vijek trajanja.