Fotonaponski integrirani građevni sustavi (BIPV – Building Integrated Photovolatics) su fotonaponski materijali koji se koriste kao zamjena za konvencionalne građevne materijale. Sve više se ugrađuju u konstrukcije novih objekata kao glavni ili pomoćni izvor električne energije. Ipak, većina postojećih integriranih instalacija su zapravo fotonaponski sustavi primjenjeni na objektu (BAPV – Building Applied Photovoltaics) budući da se integriraju u objekte nakon što je konstrukcija završena. Uglavnom u primjeni kao krovno integrirani, solarni modulu mogu biti učinkovito primjenjeni kao fasadni integrirani sustavi. Te instalacije su uglavnom vertikalne sa smanjenom izloženošću direktnom svjetlu no reducirana snaga kompenzira se velikom površinom objekta. Istovremeno u funkciji kao građevni zaštitni materijali i generatori snage, BIPV sustavi pružaju uštede u materijalu i troškovima električne energije te povećavaju energetsku učinkovitost. Novija tehnološka rješenja objektima dodaju i arhitektonsku vrijednost.

Osim tehnoloških i ekonomskih prednosti, ono što BIPV sustave čini tako interesantnim i sve poželjnijim je njihovo uplitanje u u dizajn konstrukcije i njihov zajednički razvoj. Definiranje dizajna za BIPV sustave uključuje svrhu objekta, energetsko opterećenje, lokaciju i orijentaciju, odgovarajuće građevne i sigurnosne kodove, komunalna pitanja i troškove. Fotonaponski sustavi mogu biti dizajnirani na način da se uklope u tradicionalne građevne materijale i dizajn ili mogu biti korišteni tako da stvaraju moderan futuristički izgled. Oba pristupa imaju brojne pristalice i praćeni su nizom javnih inicijativa.

BIPV tržište čini bitan dio trenutnog svjetskog tržišta fotonaponskih proizvoda. Očekuje se da će globalno tržište za fotonaponske integrirane građevne sustave dosegnuti kapacited od skoro 11.4 MW do 2015. godine sa godišnjom stopom rasta od 56%. Ovaj tržišni segment ujedno je i jedno od strateških područja za razvoj G-solara. G-solar premium solarni moduli sa testiranom kvalitetom i provjerenim karakteristikama za dugi vijek trajanja su utoliko važniji jer su integrirani u objekte kao dugoročna rješenja. G-solar nudi krovne integrirane i fasadne integrirane sustave. Njihova posljednja tehnološka unapređenja rezultirala su većom izdržljivošću, rastom učinkovitosti i smanjenjem troškova.

Kompletan BIPV sustav uključuje fotonaponske module, regulator punjenja, sustav za pohranu energije ili baterije u samostalnom sustavu, pretvarač, alternativnu zamjensku opciju napajanja, sustav za montažu i preteću opremu za instalacije i povezivanje elemenata. Pored proizvoda vrhunske kvalitete, vrlo je važno da sve aktivnosti u dizajnu, montaži i održavanju sustava obavljaju iskusni profesionalci.

bipv1