croenergySustainable Energy Finance and Investment Summit 2015 – CROENERGY 2015 održan je u Zagrebu 17.rujna pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i uz potporu Europskog udruženja energetskih agencija i regija (FEDARENE). Institucionalni partneri EBRD, Zagrebačka banka i EEEF (Europski fond za energetsku učinkovitost) također pokazuju važnost ovog događaja.

Glavne teme  bile su usmjerene na financiranje energetskih projekata:  kvalitetna priprema projekta kao preduvjet za financiranje, povezivanje i suradnja između poslovnog i javnog sektora kroz javno privatna partnerstva, predstavljanje financijskih modela (ESCO, EPC, revolving fondovi, crowdfunding), kreditne linije i specijalzirani fondovi za projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (EBRD, EEEF, FZOEU, HBOR, HAMAG-BICRO).

Predstavnicima G-Solara ovo je bila još jedna prilika za kontakte sa potencijalnim partnerima i korisnicima.